Rejestracja w KRS

Rejestracja w dniu ….

Uroczyste podpisanie – założenie Stowarzyszenia

Podpisanie umowy założycielskiej odbyło się dnia …..